ŘÍDÍCÍ ROZVADĚČ 3F

Rozvaděč pro tři fázové kotle GALAN GEJZÍR. Rozvaděč je určený pro topné systémy s akumulační nádobou i bez akumulační nádoby. Zajišťuje pomocí termostatu udržení teploty topné vody v nastaveném rozsahu. Při zapojení bytového termostatu umožňuje jednoduché řízení teploty ve vytápěných prostorách.

 

Popis funkce rozvaděče pro řízení elektrodového kotle.

 Rozvaděč je plastová rozvodnice o rozměrech 40,6 (š)x 24,5 (d),x 10,5 (v), kabely jsou opatřeny PG průchodkami s krytím IP 40. Rozvodnice je určena na povrchovou montáž.  V rozvaděči je nainstalovaný hlavní termostat nastavený na rozsah teplot 40-60°C. Nastavení jiného rozsahu teplot je možné podle návodu dodávaného výrobcem termostatu. Důležité pravidlo pro napájecí kabel, protože se na kotli propojuje nulový vodič se zemí musíme napájecí kabel připojovat před proudový chránič tzv. fíčko. Po zapojení hlavního přívodu do svorek číslo 1 (1-4) zapojíme do svorek číslo 2 (5-8) napájení kotle a do svorek číslo 3 (9-11) napájení oběhového čerpadla. Po zapnutí hlavního vypínače a jističe pro napájení provozního termostatu je spuštěno oběhové čerpadlo a kotel. Celý systém je řízen provozním termostatem a topí do dosažení teploty 60°C v topném okruhu. Po dosažení horní teploty 60°C kotel přestává topit a pracuje jenom oběhové čerpadlo. Po vychlazení na spodní teplotu 40°C se kotel zapne a ohřívá topnou vodu až do dosažení horní teploty. Natavení horní a spodní teploty je možné změnit podle návodu dodávaného výrobcem termostatu. V balení rozvaděče je přiloženo i teplotní čidlo provozního termostatu. Před spuštěním topného systému do provozu je nutné zapojit teplotní čidlo do svorek termostatu podle jednotlivých barev vodičů.  Pro správnou funkci provozního termostatu je nutné umístit čidlo teploty na vratku topné vody nejlépe do jímky určené pro čidlo teploty nainstalované přímo v trubkách.

  

Obrázek 2

Zapojení havarijního termostatu

 Podle všeobecně platných předpisů musí být v každém topném systému nainstalován havarijní termostat. Havarijní termostat vypne celý topný systém při překročení nastavené havarijní teploty. Čidlo havarijního termostatu musí být umístěno maximálně do 20 cm od výstupu teplé vody z elektrodového kotle. Pro instalaci havarijního termostatu je určená svorka číslo 4 (12-13) v rozvaděči (Obr.2).

 Pro systémy s bytovým termostatem.

 V rozvaděči je svorka číslo 5 (14-15) pro zapojení řídícího signálu z bytového termostatu. Pokud bytový termostat odešle signál pro topení, pracuje celý systém podle popisu v první části. Po dosažení požadované teploty nastavené na bytovém termostatu se kotel i čerpadlo vypne. Pokud nepoužijete pro řízení topného systému bytový termostat je nutné určené svorky číslo 5 (14-15) propojit vodičem.

6 690,00 Kč