Úvodní stránka //Důležité informace // Základní INFO o systému kotle

Základní informace o systému elektrodového kotle.

Čím se tato patentovaná technologie liší od všech ostatních?

Základem  tohoto unikátního elektrodového kotle je princip elektrolýzy. Molekuly vody se působení elektrického proudu rozloží a po změně polarity následně sloučí, tím vzniká teplo přímo v topném médiu.

V praxi to probíhá asi takto:

Od standardních elektrických odporových kotlů se zásadním způsobem odlišuje tím, že se na elektrodách neusazuje žádný vodní kámen, protože elektroda má stejnou teplotu jako topné médium a tím si udržuje stálou účinnost bez jakékoli údržby. Teplo totiž vzniká chemickou reakcí přímo ve vodě samotné, bez vnějších ohřívacích těles. Proto je životnost kotle absolutně neomezená a kotel se nemůže nijak pokazit.

Díky změně vodivosti topného média můžeme na kotli měnit rozsah výkonu směrem nahoru, ale i dolů. Např. z 9Kw až na 25Kw a obráceně za předpokladu, že máme vhodný jistič k danému výkonu. Rozpětí výkonu elektrodového kotle a jeho účinnost jsme testovali v Brně ve zkušebním ústavu viz. Certifikát. 

Výhody elektrodových kotlů

Výhodou elektrodových kotlů proti klasickým kotlům s elektrickou odporovou spirálou je to že  teplo se vytváří přímo v topném médiu a tím nedochází k usazování vodního kamene. Také nárust teploty v elektrodovém systému je rychlejší než v klasickém elektrickém kotli. Elektrický kotel podobného objemu za stejných podmínek spotřebuje více energie než elektrodový kotel.

Významnou výhodou elektrodového kotle je úspora energie kvůli jeho extrémní účinnosti, která dosahuje 99,6%, což je o hodně vyšší hodnota než u existujícich kotlů jiných typů.

Jednoduchá instalace, malé rozměry a nízká hmotnost elektrodových kotlů. Např. kotel 6 kW váží jen 1,1 kg, a 25 kW váží 5,7 kg.

Kotel je možné vložit do již dříve nainstalované vytápěcí soustavy za dodržení těchto podmínek:

Schopnost zvyšovat výkon vytápěcího systému paralelním zapojením dalších kotlů. Například spojení 8 kotlů s výkonem 25 kW nám vytvoří vytápěcí soustavu až na 200 kW.

Další výhody:

Životnost a nízké náklady

 1. Životnost elektrodového kotle je minimálně stejná jako životnost rodinného domu.
 2. Má neměnné technické vlastnosti po celou dobu své životnosti. Účinnost převodu elektrické energie na teplo po celou dobu životnosti 99,6 %.
 3. Absolutně bezúdržbový provoz po celou dobu své životnosti. Nemá totiž žádné pohyblivé součástky, které by se opotřebovávaly, nebo se musely nějak seřizovat. Servisní náklady na údržbu kotle během celé jeho životnosti 0,- Kč.
 4. Koupíte si ho jen jednou za život.
 5. Velmi nízké pořizovací náklady už od 7160,- Kč bez DPH dle jeho výkonu.

Jednoduchý a úsporný

 1. Je to vynález patentovaný v třicátých letech minulého století.
 2. Na elektrodový kotel poskytujeme plnou záruku bez výjimky 10let.
 3. Je možné průběžně měnit a nastavit vytápěcí výkon kotle dle vlastních potřeb vytápěných prostor v rozpětí od 2 kW- 6 kW, 9 kW do 25 kW a od 25 kW do 50 kW.
 4. Extrémně rychle ohřeje vodu v topném systému. Při naši instalaci naměřeno z 24°C topné vody na 60°C za cca 15min. v celém rodinném domě.
 5. Jednoduchá montáž a zprovoznění kotle je otázkou jen 12 hodin.

Ekologie, exkluzivita

 1. Jeho provoz je absolutně tichý a ekologický.
 2. Nepotřebuje komín ani další stavební úpravy.
 3. Jsme výhradním distributorem v ČR, proto ho nelze jinde koupit než u nás, nebo u našich dobrých prodejců.
 4. Garance vrácení peněz za elektrodový kotel, pokud nebude splňovat vše, co tvrdíme.
 5. Můžete od nás získat exkluzivitu prodeje pro Váš region, jako náš velkoobchodní partner.