Úvodní stránka //Princip kotlů

Princip elektrodových kotlů Galan

Elektrodový kotel pracuje na principu přímého přechodu elektrického proudu vodou,

molekuly vody se působení elektrického proudu rozloží a po změně polarity následně

sloučí, tím vzniká teplo přímo v topném médiu.

Výhodou elektrodových kotlů proti klasickým kotlům s elektrickou odporovou spirálou je jeho účinnost, která je vyšší než 99%. Protože se při práci kotle nevytváří žádné usazeniny tato účinnost se nemění po celou dobu životnosti kotle. Taktéž nárůst teploty v systémech s elektrodovým kotlem je mnohem rychlejší než v klasickém spirálovém systému. Při spuštění elektrodového kotle nedochází k proudovým rázům a náběh příkonu je plynulý, jak se zvyšuje teplota topného média. Při potřebě vyššího výkonu než je výkon jednoho kotle je možné kotle řadit za sebou do kaskád.
Výkon kotle je závislý od vodivosti a teplotě ohřívané vody, vodivost vody sedá upravit přidáním chemických přípravků, které nejenom upravují vodivost topného média ale i chrání topný systém proti korozi. Výkon elektrodového kotle je nastavitelný změnou vodivosti vody ve velkém rozsahu a umožňuje takto reagovat na potřeby budovy například snížení výkonu po zateplení bez zásahu do topného systému.

Elektrodové kotle pracují po napojení do elektrické sítě na 230V, resp. 400V. Nevyžadují žádnou jinou přípojku ani komínový vývod.

Elektrodové kotle jsou vhodné pro elektrické vytápění rodinných domů, rekreačních a jiných společenských zařízení, bazénů, zimních zahrad, ale i výrobních prostor a bytových domů, kde není možné vybudovat komíny, nebo není možné využit plyn z důvodu ekologických vyhlášek a podobně.
Elektrodové kotle můžeme využít na klasické ústřední vytápění s radiátory, ale i na podlahové topení. Můžeme je také využít v kombinaci s jiným zdrojem tepla jako bivalentní zdroj (druhý paralelně zapojený pomocný zdroj). Nabízíme kotle různých výkonů, které dokáží vytopit prostor 75 - 1700 m3. Nabízené elektrodové kotle mají velmi malé rozměry a hmotnost. Pro ilustraci 25 kW kotel váží přibližně cca 5,7 kg, přičemž konstrukce je velmi jednoduchá, ale pevná.
Připojení kotle do systému je velmi jednoduché. Předpokládaná technická životnost elektrodového kotle "GALAN" je min. 50 let a více.

Výhodou elektrodových kotlů proti klasickým kotlům s elektrickou odporovou spirálou je jeho účinnost, která je vyšší než 99%.

Výhodou elektrodových kotlů proti kotlům s elektrickou odporovou spirálou je jeho účinnost, která je vyšší než 99%.

Předpokládaná technická životnost elektrodového kotle "GALAN" je min. 50 let a více.


Princip našeho systému

Elektrodový kotel pracuje na principu přímého přechodu elektrického proudu vodou, čímž se molekuly vody rozloží a následně sloučí, tím vzniká teplo přímo v topném médiu, které transportuje teplo do systému vytápění pomocí klasického oběhového čerpadla.