Úvodní stránka //Příklady použití // Způsob zapojení

Zapojení elektrodových kotlů je možné rozdělit do dvou základních skupin

- s akumulační nádobou s výměníkem a přípravou TUV

 

- s akumulační nádobou s výměníkem a přípravou TUV a původním kotlem na tuhá paliva

Optimalizace vytápění s použitím tuhých paliv.

Pokud používáte kotel na tuhá paliva bez zásobníku, celá topná soustava se večer, po ukončení topení, vychladí na nízkou teplotu. To má za následek studené ráno a obnovu topení z nízkých teplot z vysokým nárokem na tepelný výkon. Pokud do soustavy zařadíme akumulační zásobník, lépe využíváme tepelný výkon kotle na tuhá paliva a pokud do soustavy zařadíme ještě elektrodový kotel, udržíme i po ukončení topení v kotli na tuhá paliva teplotu v topném systému na stanovené výšce obvykle 45°C. Toto zapojení zlepšuje tepelnou pohodu, zvyšuje komfort bydlení a šetří náklady na topení.

Výhody tohoto zapojení:

- s akumulační nádobou bez výměníku

do systému topení je nutné zařadit topnou smyčku s termostatickým ventilem na 50°C pro zajištění dostatečné pracovní teploty kotle i při náběhu systému do topení.

- zapojení bez akumulační nádoby

 

Proč používat akumulační nádobu?

Pro používání akumulační nádoby je více důvodu, uvádíme je podle důležitosti

  1. Vyrovnání topné křivky a překlenutí doby bez nízkého tarifu

  2. Možnost akumulovat teplo z více zdrojů

  3. Možnost přípravy teplé vody přes výměník

  4. Připojení více spotřebičů tepla, s různým tepelným spádem, na jeden zdroj  (kombinace podlahového topení a radiátorů)

  5. Možnost připojení dalších externích spotřebičů tepla (bazén…)

 

Jiné možnosti připojení pro domácnost:

 

využití dotace Nová Zelená Úsporám pro instalaci fotovotaického pole na výrobu elektřiny a akumulační nádoby pro ohřev vody k stávajícímu plynovému topení. Důsledkem je velké snížení spotřeby plynu, v letních měsících až na nulu a v zimním období až o 1/3.

           

 

 

 

 

 

 

Výhodou elektrodových kotlů proti klasickým kotlům s elektrickou odporovou spirálou je jeho účinnost, která je vyšší než 99%.

Výhodou elektrodových kotlů proti kotlům s elektrickou odporovou spirálou je jeho účinnost, která je vyšší než 99%.

Předpokládaná technická životnost elektrodového kotle "GALAN" je min. 50 let a více.


Princip našeho systému

Elektrodový kotel pracuje na principu přímého přechodu elektrického proudu vodou, čímž se molekuly vody rozloží a následně sloučí, tím vzniká teplo přímo v topném médiu, které transportuje teplo do systému vytápění pomocí klasického oběhového čerpadla.